top of page

Kupovanje je zapravo vrlo zdravo!


Starije osobe koje kupuju više imaju veće šanse da će živjeti dulje nego oni koji kupuju manje.

Nedavna studija je pokazala da stariji šopinholičari imaju za 27 posto veće šanse da će u periodu od 10 godina duže živjeti nego stariji koji ne kupuju. Znanstvenici smatraju da se možda radi o tome da starije zdravije osobe idu češće u kupnju od bolesnih, no moguće je da kupovina sama po sebi poboljšava zdravlje jer se može kupiti zdrava hrana, za starije osobe hodanje prilikom kupnje može biti i vježba, a omogućava i socijalnu interakciju i druženje sa drugim osobama.

Tajvanski znanstvenici su za studiju istražili kupovne navike oko 1,850 Tajvanaca starih 65 godina i više. Ispitanike su pitali o tome koliko često kupuju, da li rade, kakav životni stil imaju i da li imaju neke kronične bolesti. Gotovo dvije trećine ispitanika je imalo manje od 75 godina i više od polovice su bili muškarci. Većina je imala zdrav životni stil, većina je bila financijskih neovisna i gotovo dvije trećine ih je imalo neke kronične bolesti.

Studija je pokazala da su oni koji idu u kupnju više od jednom tjedno uglavnom muškarci, nešto mlađi od prosjeka, pušači koji piju alkohol, boljeg su psihičkog i fizičkog zdravlja i redovito vježbaju. Rezultati studije su pokazali da je za 28 posto manja vjerojatnost da će muškarci koji često kupuju umrijeti tijekom određenog prerioda i za žene koje kupuju šansa da ranije umru je 23 posto manja.

Recent Posts

See All
bottom of page