top of page

Nova studija o utjecaju fungicida na zdravlje


Nova testiranja britanskih znanstvenika su pokazala da mnogi pesticidi koji su se do sada smatrali bezopasnima loše utječu na muške hormone. Zbog rezultata ovih testiranja znanstvenici preporučuju da se testiraju svi pesticidi koji se trenutno koriste, kako bi se utvrdilo dali blokiraju testosteron i druge hormone koji su bitni za održavanje zdravog muškog reproduktivnog sistema.

Testovi su pokazali da 30 od 37 testiranih pesticida blokira djelovanje muških hormona. Za 16 od 30 pesticida se nije do sada znalo da utječu na muške hormone, dok je za 14 i prije ove studije bilo dokaza da utječu na hormone, piše u studiji koja je objavljena u znanstvenom časospisu Enviromental Health Perspectives. Mnogi od novootkrivenih štetnih pesticida su fungicidi koji se koriste na voću i povrću i čiji tragovi ostaju u hrani. Emily Barett, docentica na sveučilištu Rochester, koja se bavi istraživanjem utjecaja kemikalija iz okoliša na ljudsku reprodukciju, tvrdi da je je problem u tome što većina pesticida koji se danas na široko koriste nije odgovarajuće testirano, a mogu dugoročno utjecati na ljudsko zdravlje.

Ova studija se pojavila upravo u vrijeme kada EPA, Američka Agencija za Zaštitu Okoliša provodi svoje istraživanje o utjecaju kemikalija u hrani i vodi na estrogen i druge ljudske hormone, u sklopu kojeg je naredila proizvođačima pesticida da testiraju svoje proizvode. Nijedan od 16 pesticida otkrivenih kao štetnih u studiji objavljnoj u Enviromental Health Perspectives, nije testiran u EPA-inom istraživanju.

Testiranja su dokazalo da su fetusi i dojančad pogotovo izloženi riziku od otrovnih pesticida, a neka su istraživanja i prije povezivala pesticide i nenormalan razvoj genitalija, tj. smanjeni broj spermija, kod muške djece.

Kako muška neplodnost opada dok raste broj slučajva oboljelih od tumora na testisima znanastvenici su povezali zagađenja okoliša sa ovim pojavama. Kao najopasanija kemikalija pokazao se insekticid fenitrothion kojim se tretiraju voće, povrće, riža, žitarice i još neki usjevi, a opasni su fludioxonil, fenhexamid, dimethomorph i imazalil, koji se svi fungicidi.

Recent Posts

See All
bottom of page